Tư vấn doanh nghiệp

/ /
 • Hồ sơ chấm dứt hiệu lực của mã số thuế
  Th6 25 2011

  Hồ sơ chấm dứt hiệu lực của mã số thuế

  Theo Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế về việc đăng ký thuế thì hồ sơ chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp được quy định cụ ...

  Xem thêm
 • Chấm dứt hiệu lực mã số thuế
  Th6 25 2011

  Chấm dứt hiệu lực mã số thuế

  Theo Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế về việc đăng ký thuế thì mã số thuế chấm dứt hiệu lực được quy định như sau: Chấm dứt ...

  Xem thêm
 • Mã số thuế là gì?
  Th6 25 2011

  Mã số thuế là gì?

  Theo mục 3 phần I Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế về việc đăng ký thuế thì mã số thuế được quy định như sau:1. Mã số thuế là ...

  Xem thêm
 • Mã số thuế cá nhân
  Th6 25 2011

  Mã số thuế cá nhân

  Theo Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế về việc đăng ký thuế thì mã số thuế cá nhân được quy định như sau:Cá nhân kinh doanh, chủ ...

  Xem thêm
 • Chuyển lỗ doanh nghiệp
  Th6 24 2011

  Chuyển lỗ doanh nghiệp

  Theo quy định tại điều 16 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008 của Quốc Hội khóa 12 thì Chuyển lỗ được quy định như sau:1. Doanh nghiệp có lỗ được chuyển số ...

  Xem thêm
 • Chứng từ điện tử của doanh nghiệp
  Th6 10 2011

  Chứng từ điện tử của doanh nghiệp

  Chứng từ điện tử được coi là chứng từ kế toán khi có các nội dung quy định tại Điều 17 của Luật này và được thể hiện dưới dạng dữ liệu điện tử, được mã hóa ..........Theo quy ...

  Xem thêm
 • Kiếm toán báo cáo tài chính cho doanh nghiệp
  Th6 10 2011

  Kiếm toán báo cáo tài chính cho doanh nghiệp

  Báo cáo tài chính năm của đơn vị kế toán mà pháp luật quy định phải kiểm toán thì phải được kiểm toán trước khi nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền và trước khi công khai....Theo quy ...

  Xem thêm
 • Công việc kế toán trong trường hợp sáp nhập đơn vị kế toán
  Th6 10 2011

  Công việc kế toán trong trường hợp sáp nhập đơn vị kế toán

  Công việc kế toán trong trường hợp sáp nhập đơn vị kế toán được quy định như sau: Đơn vị kế toán sáp nhập vào đơn vị kế toán khác phải thực hiện các công việc sau đây...Theo quy định ...

  Xem thêm
 • Công việc kế toán trong trường hợp giải thế, chấm dứt hoạt động, phá sản
  Th6 10 2011

  Công việc kế toán trong trường hợp giải thế, chấm dứt hoạt động, phá sản

  Đơn vị kế toán bị giải thể hoặc chấm dứt hoạt động phải thực hiện các công việc sau đây: Khóa sổ kế toán, kiểm kê tài sản, xác định nợ chưa thanh toán, lập báo cáo tài chính;.. Theo quy ...

  Xem thêm
 • Chứng chỉ hành nghề kế toán
  Th6 10 2011

  Chứng chỉ hành nghề kế toán

  Công dân Việt Nam được cấp chứng chỉ hành nghề kế toán phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp ...

  Xem thêm
 • Bảo quản, lưu giữ tài liệu kế toán
  Th6 10 2011

  Bảo quản, lưu giữ tài liệu kế toán

  Tài liệu kế toán phải được đơn vị kế toán bảo quản đầy đủ, an toàn trong quá trình sử dụng và lưu trữ..... Theo quy định tại điều 40 Luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc ...

  Xem thêm
 • Giá trị của tài liệu, số liệu kế toán
  Th6 10 2011

  Giá trị của tài liệu, số liệu kế toán

  Tài liệu, số liệu kế toán có giá trị pháp lý về tình hình kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán và được sử dụng để công bố công khai theo quy định của pháp luật..... Theo quy định tại ...

  Xem thêm
 • Chữ viết và chữ số sử dụng trong kế toán
  Th6 10 2011

  Chữ viết và chữ số sử dụng trong kế toán

  Chữ viết sử dụng trong kế toán là tiếng Việt. Trường hợp phải sử dụng tiếng nước ngoài trên chứng từ kế toán, sổ kế toán và báo cáo tài chính ở Việt Nam thì phải sử dụng đồng thời ...

  Xem thêm
 • Báo cáo tài chính
  Th6 10 2011

  Báo cáo tài chính

  Báo cáo tài chính được lập theo chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán dùng để tổng hợp và thuyết minh về tình hình kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán.... Theo quy định tại điều 29 Luật ...

  Xem thêm
 • Đoàn kiểm tra kế toán
  Th6 10 2011

  Đoàn kiểm tra kế toán

  Khi kiểm tra kế toán, đoàn kiểm tra kế toán phải xuất trình quyết định kiểm tra kế toán. Đoàn kiểm tra kế toán có quyền yêu cầu đơn vị kế toán được kiểm tra cung cấp tài liệu kế toán có ...

  Xem thêm
 • Trách nhiệm và quyền của đơn vị kế toán được kiểm tra kế toán
  Th6 10 2011

  Trách nhiệm và quyền của đơn vị kế toán được kiểm tra kế toán

  Đơn vị kế toán được kiểm tra kế toán có trách nhiệm: Cung cấp cho đoàn kiểm tra kế toán tài liệu kế toán có liên quan đến nội dung kiểm tra và giải trình các nội dung theo yêu cầu của đoàn ...

  Xem thêm
 • Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán
  Th6 10 2011

  Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán

  Tổ chức và chỉ đạo thực hiện công tác kế toán trong đơn vị kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán và chịu trách nhiệm về hậu quả do những sai trái mà mình gây ra... Theo quy định ...

  Xem thêm
 • Trách nhiệm và quyền của kế toán trưởng
  Th6 10 2011

  Trách nhiệm và quyền của kế toán trưởng

  Kế toán trưởng có trách nhiệm: Thực hiện các quy định của pháp luật về kế toán, tài chính trong đơn vị kế toán;.. Theo quy định tại điều 54 Luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc ...

  Xem thêm
 • Trách nhiệm của kế toán trưởng
  Th6 10 2011

  Trách nhiệm của kế toán trưởng

  Kế toán trưởng có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác kế toán trong đơn vị kế toán..... Theo quy định tại điều 52 Luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc Hội khóa 11 thì trách ...

  Xem thêm
 • Tiêu chuẩn, quyền và trách nhiệm của người làm kế toán
  Th6 10 2011

  Tiêu chuẩn, quyền và trách nhiệm của người làm kế toán

  Người làm kế toán phải có các tiêu chuẩn sau đây: Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật;... Theo quy định tại điều 50 Luật kế toán số ...

  Xem thêm
Trang: 12

Được thành lập bởi đội ngũ Luật sư thành đạt trong các môi trường lớn là các văn phòng luật sư trong nước và văn phòng luật sư nước ngoài tại Việt Nam.
Đ/c: Lô 23, Tổ 26, Ngõ 1, Nguyễn thị Định, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
Email: ceo@bacvietluat.vn
Hotline: 0938188889 - 0168.769.6666

Danh mục

Đăng ký nhận tin

Nhập email để là người đâu tiên nhận được những tin tức mới nhất từ Blog Vũ Văn Dũng. Chúng tôi cam kết bảo đảm quyền riêng tư cho email của bạn.