/ / / /

Các quy định pháp luật về đầu tư xây dựng buộc phải biết 2022


Các quy định pháp luật về đầu tư xây dựng buộc phải biết 2022

Các văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư xây dựng mà quý doanh nghiệp cần biết trong năm 2022 để đảm bảo thực hiện các dự án đúng pháp luật.

STT

Tên văn bản

Nội dung

1

Nghị định 31/2021/NĐ-CP

Hướng dẫn Luật Đầu tư về:

- Điều kiện đầu tư kinh doanh;

- Ngành, nghề và điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài;

- Đảo đảm đầu tư kinh doanh;

- Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư;

- Thủ tục đầu tư;

- Hoạt động đầu tư ra nước ngoài;

- Xúc tiến đầu tư;

- Quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và đầu tư ra nước ngoài.

- Hoạt động đầu tư ra nước ngoài;

- Hoạt động đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực dầu khí;

- Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội và giám sát, đánh giá đầu tư được quy định tại các Nghị định riêng của Chính phủ.

 

2

Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT

Quy định về mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban

3

Nghị định 15/2021/NĐ-CP

Hướng dẫn một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng gồm:

- Lập, thẩm định, phê duyệt dự án, thiết kế xây dựng; khảo sát xây dựng;

- Cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng;

- Xây dựng công trình đặc thù và thực hiện dự án đầu tư xây dựng tại nước ngoài;

- Quản lý năng lực hoạt động xây dựng;

- Hình thức quản lý dự án đầu tư xây dựng.

4

Nghị định 119/2015/NĐ-CP

Quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

5

Nghị định 10/2021/NĐ-CP

Quản lý chi phí đầu tư xây dựng

6

Thông tư 11/2021/TT-BXD

Xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng gồm:

- Sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng,

- Tổng mức đầu tư xây dựng,

- Dự toán xây dựng công trình, dự toán gói thầu,

- Giá xây dựng, giá xây dựng công trình, chỉ số giá xây dựng,

- Suất vốn đầu tư xây dựng, quy đổi vốn đầu tư xây dựng, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng.

7

Thông tư 13/2021/TT-BXD

Phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình

8

Thông tư 12/2021/TT-BXD

Định mức xây dựng

9

Thông tư 108/2021/TT-BTC

Quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động tư vấn, quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công

10

Nghị định 37/2015/NĐ-CP

Hướng dẫn về hợp đồng lao động

11

Nghị định 50/2021/NĐ-CP

sửa đổi Nghị định 37/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.

12

Thông tư 09/2016/TT-BXD

Hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình

13

Thông tư 07/2016/TT-BXD

Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

14

Thông tư 30/2016/TT-BXD

Hướng dẫn hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình

15

Nghị định 44/2015/NĐ-CP

Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng

16

Thông tư 171/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép quy hoạch

17

Nghị định 06/2021/NĐ-CP

Hướng dẫn về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng

18

Thông tư 06/2021/TT-BXD

Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng

19

Thông tư 10/2021/TT-BXD

Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý an toàn lao động, chất lượng thi công xây dựng công trình và bảo trì công trình xây dựng

20

Nghị định 53/2017/NĐ-CP

Quy định các giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng

21

Nghị định 16/2022/NĐ-CP

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng

22

Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT

Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

23

Thông tư 10/2016/TT-BXD

Quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

24

Thông tư 171/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép quy hoạch

25

Thông tư 172/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng

26

Thông tư 209/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở

27

Thông tư 120/2021/TT-BTC

(Còn hiệu lực đến 30/06/2022)

Quy định về mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

28

Thông tư 02/2018/TT-BXD

Quy định bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng

29

Nghị định 09/2021/NĐ-CP

Quản lý vật liệu xây dựng

30

Nghị định 100/2018/NĐ-CP

sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

31

Nghị định 29/2021/NĐ-CP

Quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư

2. Các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia về đầu tư xây dựng

STT

Tiêu chuẩn – Quy chuẩn

Nội dung

1

Thông tư 01/2021/TT-BXD

QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

2

Thông tư 19/2019/TT-BXD

QCVN 16:2019/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

3

Thông tư 03/2021/TT-BXD

QCVN 04:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành

4

Thông tư 12/2012/TT-BXD

QCVN 03:2012/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị

5

Thông tư 02/2021/TT-BXD

QCVN 06:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình do Bộ Xây dựng ban hành

6

Thông tư 01/2016/TT-BXD

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Các công trình hạ tầng kỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

7

Thông tư 16/2021/TT-BXD

QCVN 18:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong thi công xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

8

TCVN 12251:2020

Tiêu chuẩn quốc gia về Bảo vệ chống ăn mòn cho kết cấu xây dựng

Trên đây là quy định về Tổng hợp các văn bản pháp luật, quy chuẩ


 
LUẬT BẮC VIỆT ( BVL LAWFIFM) 
"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"
------------------------------------------- 
Liên hệ với Luật sư : 
P: 0938188889 - 0913753918
M: ceo@bacvietluat.vn – lawyer.@bacvietluat.vn
W: www.sanduan.vn - www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.com.vn - www.bantinphapluat.com 


Bình luận

Chưa có bình luận cho bài viết này.

Gửi bình luận

Bạn cần Đăng nhập để viết bình luận bằng tài khoản cá nhân.

Bình luận bằng Facebook

Được thành lập bởi đội ngũ Luật sư thành đạt trong các môi trường lớn là các văn phòng luật sư trong nước và văn phòng luật sư nước ngoài tại Việt Nam.
Đ/c: Lô 23, Tổ 26, Ngõ 1, Nguyễn thị Định, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
Email: ceo@bacvietluat.vn
Hotline: 0938188889 - 0168.769.6666

Đăng ký nhận tin

Nhập email để là người đâu tiên nhận được những tin tức mới nhất từ Bắc Việt Luật. Chúng tôi cam kết bảo đảm quyền riêng tư cho email của bạn.

Hỗ trợ trực tuyến