DỊCH VỤ XIN GIẤY PHÉP

DỊCH VỤ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

BẢN QUYỀN TÁC GIẢ

TƯ VẤN HỢP ĐỒNG

NHÃN HIỆU HÀNG HOÁ

TƯ VẤN ĐẤU THẦU

LUẬT SƯ TRANH TỤNG

  • GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

    + Tháng Chín 23, 2013 + 0 Comment

    GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP Bên cạnh hoạt động tư vấn cho hàng ngàn lượt khách hàng liên quan đến các lĩnh vực: tư vấn sở hữu trí tuệ, tư vấn pháp luật đầu tư, pháp luật kinh doanh, pháp luật lao động, Công ty Luật LUẬT BẮC VIỆT là hãng luật gồm các luật sư có trình độ chuyên môn sâu, có kinh nghiệm, tâm huyết trong hoạt động tranh tụng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các khách hàng là cá nhân và tổ chức, doanh nghiệp. 1. Dịch vụ tư vấn giải quyết tranh chấp giải quyết tranh chấpTư vấn, hướng dẫn khách hàng khởi kiện, chuẩn bị hồ sơ theo kiện; 2. Soạn thảo các loại văn bản gửi tới các cơ quan có thẩm quyền (đơn khởi kiện, các đề xuất trong quá trình tố tụng, yêu cầu thi hành án…); 3. Nghiên cứu hồ sơ, các quy định pháp luật liên quan đến vụ việc cụ thể; 4. Trao đổi và hướng dẫn khách hàng thu thập tài liệu chứng cứ, cung cấp thông tin; 5. Tiến hành thu thập tài liệu chứng cứ thông qua việc tiếp xúc với các cá nhân, tổ chức, cơ quan có liên quan; 6. Gặp gỡ, trao đổi với các cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan trọng tài để bảo vệ tốt nhất cho quyền và nghĩa vụ hợp pháp của khách hàng; 7. Tham gia tranh tụng tại toà án, cơ quan trọng tài để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng; 8. Đại diện theo ủy quyền ngoài tố tụng. 9. Lĩnh vực giải quyết tranh chấp Công ty Luật LUẬT BẮC VIỆT thường xuyên tham gia: 10. Tư vấn, đại diện bảo vệ quyền lợi và tham gia giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế, thương mại, dân sự, đặc biệt là thu hồi công nợ; 11. Tư vấn, đại diện giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp; 12. Bảo vệ quyền lợi cho khách hàng trong các tranh chấp lao động (chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật sa thải …); 13. Tư vấn, đại diện bảo vệ quyền lợi và tham gia giải quyết tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ;..

  • Dịch vụ luật sư tranh tụng
  • Đại diện bảo vệ quyền lợi các bên đương sự trong vụ án Hành chính

QUY CHẾ DOANH NGHIỆP

TƯ VẤN ĐẦU TƯ

MUA BÁN DOANH NGHIỆP