/ / / /

Thủ tục và các bước thành lập công ty chứng khoán 2022


Thủ tục và các bước thành lập công ty chứng khoán 2022

Thủ tục thành lập công ty chứng khoán

Để thành lập công ty chứng khoán, nhà đầu tư (NĐT) cần thực hiện theo các bước dưới đây:

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ

Trước khi thành lập công ty chứng khoán, nhà đầu tư cần chuẩn bị hồ sơ gồm có:

Theo Điều 176 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định về hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán gồm các giấy tờ:

(1) Giấy đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán (mẫu số 64 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này).

(2) Biên bản thỏa thuận thành lập công ty của các cổ đông, thành viên dự kiến góp vốn hoặc quyết định của chủ sở hữu công ty, trong đó nêu rõ: tên công ty (tên đầy đủ, tên giao dịch bằng tiếng Việt, tiếng Anh, tên viết tắt); địa chỉ trụ sở chính; nghiệp vụ kinh doanh; vốn điều lệ; cơ cấu sở hữu; việc thông qua dự thảo Điều lệ công ty; người đại diện theo pháp luật đồng thời là người đại diện theo ủy quyền thực hiện thủ tục thành lập công ty.

(3) Hợp đồng thuê trụ sở, giấy tờ chứng minh quyền sở hữu trụ sở, quyền sử dụng trụ sở; thuyết minh cơ sở vật chất

Mẫu số 65 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này).

(4) Xác nhận của ngân hàng về mức vốn pháp định gửi tại tài khoản phong toả mở tại ngân hàng.

(5) Danh sách nhân sự, bản thông tin cá nhân 

Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này) kèm theo lý lịch tư pháp của thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc (Giám đốc) được cấp không quá 06 tháng tính tới ngày nộp hồ sơ.

(6) Danh sách cổ đông sáng lập hoặc thành viên sáng lập (Mẫu số 68 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này) kèm theo: (i) bản thông tin cá nhân theo

 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này; (ii) lý lịch tư pháp được cấp không quá 06 tháng tính tới ngày nộp hồ sơ của cổ đông sáng lập, thành viên là cá nhân góp trên 5% vốn điều lệ (Đối với cá nhân); và/hoặc (iii) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương; Điều lệ công ty; (iv) quyết định của cấp có thẩm quyền theo Điều lệ công ty về việc góp vốn thành lập và cử người đại diện theo ủy quyền; bản thông tin cá nhân của người đại diện theo ủy quyền theo 

Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này; (v) báo cáo tài chính 02 năm liền trước năm đề nghị cấp phép đã được kiểm toán của tổ chức tham gia góp vốn. Tổ chức góp vốn là công ty mẹ phải bổ sung báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán; (vi) văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với ngân hàng thương mại, của Bộ Tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm về việc góp vốn thành lập (nếu có); và (vii) Văn bản cam kết của tổ chức, cá nhân về việc đáp ứng quy định:

+ Cổ đông, thành viên góp vốn sở hữu từ 10% trở lên vốn điều lệ của 01 công ty chứng khoán và người có liên quan của cổ đông, thành viên góp vốn đó (nếu có) không sở hữu trên 5% vốn điều lệ của 01 công ty chứng khoán khác;

+ Cổ đông, thành viên góp vốn sở hữu từ 10% trở lên vốn điều lệ của 01 công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và người có liên quan của cổ đông, thành viên góp vốn đó (nếu có) không sở hữu trên 5% vốn điều lệ của 01 công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán khác.

(8) Quyết định của cấp có thẩm quyền ban hành quy trình nghiệp vụ, quy trình kiểm soát nội bộ, quy trình quản lý rủi ro.

(9) Dự thảo Điều lệ công ty.

Bước 2. Nộp hồ sơ

NĐT gửi hồ sơ đề nghị cấp phép thành lập công ty chứng khoán (có thể gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) tới bộ phận một cửa của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

Lưu ý:

- Nếu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đã nộp cho UBCKNN trước đó thì phải có chữ ký của những người đã ký trong hồ sơ;

- UBCKNN có quyền đề nghị người đại diện cổ đông, thành viên sáng lập hoặc người dự kiến làm Giám đốc (Tổng Giám đốc) giải trình trực tiếp hoặc bằng văn bản trong trường hợp cần làm rõ một hoặc một số vấn đề trong hồ sơ.

Bước 3. Kiểm tra hồ sơ

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, UBCKNN sẽ tiến hành kiểm tra hồ sơ, nếu phát hiện thấy hồ sơ chưa đúng, chưa đầy đủ hoặc còn vấn đề chưa rõ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ gửi yêu cầu bằng văn bản yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày UBCKNN có yêu cầu, các cổ đông, thành viên sáng lập thành lập tổ chức kinh doanh chứng khoán phải hoàn thiện bộ hồ sơ. Sau thời hạn này, nếu hồ sơ không được bổ sung và hoàn thiện đầy đủ thì Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có quyền từ chối cấp giấy phép thành lập và hoạt động.

Bước 4. Hoàn tất cơ sở vật chất, phong tỏa vốn góp

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, UBCKNN sẽ có văn bản đề nghị hoàn tất các điều kiện cơ sở vật chất, phong tỏa vốn góp.

Cổ đông, thành viên góp vốn được trích phần vốn góp để đầu tư cơ sở vật chất, phần vốn góp còn lại phải được phong tỏa trên tài khoản của ngân hàng thương mại theo chỉ định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Sau khi được cấp giấy phép thành lập và hoạt động, phần vốn này sẽ được giải tỏa, chuyển vào tài khoản của công ty.

Lưu ý:

UBCKNN có quyền từ chối cấp phép nếu sau thời hạn 03 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của UVCKNN mà các cổ đông, thành viên góp vốn không hoàn thiện cơ sở vật chất, không phong tỏa đủ vốn điều lệ và không bổ sung đầy đủ nhân sự.

Bước 5. Cấp giấy phép thành lập và hoạt động

Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được giấy xác nhận phong tỏa vốn, biên bản kiểm tra cơ sở vật chất và các tài liệu hợp lệ khác, UBCKNN tiến hành cấp giấy phép thành lập và hoạt động.

Trường hợp từ chối thành lập công ty chứng khoán UBCKNN phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.


 
LUẬT BẮC VIỆT ( BVL LAWFIFM) 
"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"
------------------------------------------- 
Liên hệ với Luật sư : 
P: 0938188889 - 0913753918
M: ceo@bacvietluat.vn – lawyer.@bacvietluat.vn
W: www.sanduan.vn - www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.com.vn - www.bantinphapluat.com 


Bình luận

Chưa có bình luận cho bài viết này.

Gửi bình luận

Bạn cần Đăng nhập để viết bình luận bằng tài khoản cá nhân.

Bình luận bằng Facebook

Được thành lập bởi đội ngũ Luật sư thành đạt trong các môi trường lớn là các văn phòng luật sư trong nước và văn phòng luật sư nước ngoài tại Việt Nam.
Đ/c: Lô 23, Tổ 26, Ngõ 1, Nguyễn thị Định, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
Email: ceo@bacvietluat.vn
Hotline: 0938188889 - 0168.769.6666

Đăng ký nhận tin

Nhập email để là người đâu tiên nhận được những tin tức mới nhất từ Bắc Việt Luật. Chúng tôi cam kết bảo đảm quyền riêng tư cho email của bạn.

Hỗ trợ trực tuyến