Là một chuyên gia trong lĩnh vực Bất động sản - Mua bán dự án và Mua bán doanh nghiệp ( M&A). ( www.duan.vn ); Luật sư Vũ Ngọc Dũng đã là một luật sư hoàn thành hơn 10 nghiệp vụ, học tốt nghiệp MBA năm 2011, Nghiên cứu sinh tiến sĩ Luật học về đề tài" Pháp luật về mua bán và sáp nhập doanh nghiệp tại Việt Nam". Đây vừa là đề tài mới và khó với việc nghiên cứu, tuy nhiên với quyết tâm ...