DIỄN ĐÀN CEO - DOANH NHÂN - LUẬT SƯ VŨ NGỌC DŨNG - PHẦN 4PHẢI TRẢ GIÁ ĐỂ NHẬN ĐƯỢC NHỮNG ĐIỀU VÔ GIÁ - VŨ NGỌC DŨNG"}