/ / / /

Tư vấn giải thể công ty 100% vốn nước ngoài


Tư vấn giải thể công ty 100% vốn nước ngoài
*Công ty 100% vốn nước ngoài là gì?

Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài là gì? Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài chính là công ty thuộc sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài, do chính Nhà đầu tư nước ngoài thành lập tại Việt Nam, tự quản lý và tự chịu trách nhiệm về hiệu quả kinh doanh. Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài sẽ được thành lập theo hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn, có tư cách pháp nhân đúng với pháp luật Việt Nam và được thành lập, hoạt động kể từ ngày được cấp giấy phép đầu tư.

Vốn pháp định của doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài tối thiểu phải bằng 30% vốn đầu tư. Đối với những dự án xây dựng công trình kết cấu hạ tầng, dự án trồng rừng, dự án đầu tư vào địa bàn khuyến khích đầu tư, dự án có quy mô lớn thì tỷ lệ vốn pháp định so với vốn đầu tư có thể thấp hơn nhưng không được dưới 20% vốn đầu tư và nhất thiết phải được cơ quan cấp giấy phép đầu tư chấp nhận.
Ưu và nhược điểm của công ty 100 vốn đầu tư nước ngoài
Ưu điểm của công ty loại này là: có vốn đầu tư dài hạn, rất ít biến động, thường sử dụng công nghệ hiện đại, chủ đầu tư cũng được quyền quyết định đối với công ty vì mức vốn đầu tư đạt 100%.

Tuy nhiên, công ty loại này cũng tồn tại nhược điểm chính là: cách quản lý và sử dụng nhân công phải theo hệ thống phù hợp, nếu không dễ phát sinh bất động và các chính sách ưu đãi cũng chưa linh hoạt.
 
*Khi thành lập ra sao?

Để thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam thì nhà đầu tư nước ngoài cần đáp ứng được các điều kiện sau:

- Có dự án đầu tư tại Việt Nam (khả thi) được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét và cấp phép.

- Có năng lực tài chính để có thể triển khai các dự án đầu tư tại Việt Nam.

- Có cam kết về nghĩa vụ đối với nhà nước Việt Nam về thuế, sử dụng đất, sử dụng lao động địa phương,…

- Có hồ sơ hợp lệ về việc thành lập công ty có 100% vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam.

* Văn bản đang áp dụng:

- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/09/2015 về đăng ký doanh nghiệp;

- Công văn số 5122/BKHĐT-PC của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 24/07/2015 về việc triển khai thi hành Luật Đầu tư.

* Điều kiện tiến hành giải thể cần đáp ứng:


- Theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 201 Luật Doanh nghiệp 2014 thì căn cứ theo Quyết định của Hội đồng thành viên Công ty TNHH 2 thành viên trở lên, doanh nghiệp được tiến hành giải thể.

- Việc giải thể doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hiện nay thực hiện theo quy định thống nhất với doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước, theo đó Quý Khách hàng phải tuân thủ các quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư và Luật Quản lý thuế.

- Quý Khách hàng chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Toà án hoặc cơ quan trọng tài.

- Hiện nay theo quy định của Luật Đầu tư 2014, Giấy chứng nhận đầu tư không đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Theo đó, nội dung Giấy chứng nhận đầu tư sẽ không bao gồm nội dung về đăng ký doanh nghiệp, cụ thể là về Tên doanh nghiệp; Loại hình doanh nghiệp; Địa chỉ trụ sở chính; Ngành, nghề kinh doanh; Vốn đăng ký doanh nghiệp; Người đại diện theo pháp luật của Công ty (Điều 1 trong Giấy chứng nhận đầu tư hiện tại của Công ty).

- Theo đó, trước khi tiến hành thủ tục giải thể Quý Khách hàng phải thực hiện theo cách sau:

1) Thực hiện thủ tục đổi lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh, sau đó đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại cơ quan đăng ký đầu tư;

2) Thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (nếu có) tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

- Sau khi được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quý Khách hàng thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp.


* Thủ tục chấm dứt hoạt động dự án đầu tư
- Nhà đầu tư thanh lý dự án đầu tư gắn với việc giải thể tổ chức kinh tế thì nhà đầu tư thực hiện thủ tục giải thể tổ chức kinh tế theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.

* Thủ tục giải thể công ty có vốn đầu tư nước ngoài
- Hội đồng thành viên tiến hành phiên họp thông qua Quyết định về việc giải thể doanh nghiệp. Tài liệu về việc giải thể phải được gửi đến các thành viên chậm nhất 7 ngày làm việc trước ngày diễn ra phiên họp.
- Hội đồng thành viên Công ty trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua Quyết định giải thể, Quý Khách hàng phải:

1) Gửi Thông báo, Quyết định và bản sao hợp lệ Biên bản họp của Hội đồng thành viên đến Phòng Đăng ký kinh doanh;

2) Gửi Quyết định giải thể và Biên bản họp đến cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp;

3) Đăng Quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện (nếu có) của doanh nghiệp.

* NẾU THUỘC TRƯỜNG HỢP SAU: 

Trường hợp Quý Khách hàng còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo Quyết định giải thể phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

- Trong trường hợp Quý Khách hàng sử dụng con dấu do cơ quan Công an cấp, Quý Khách hàng có trách nhiệm trả con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu cho cơ quan Công an để được cấp Giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu.

Hiện nay theo quy định mới của Luật Doanh nghiệp, việc giải thể doanh nghiệp được tiến hành theo 1 trong 2 cách sau:

1) Sau thời hạn 180 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định giải thể mà không nhận được ý kiến về việc giải thể từ doanh nghiệp hoặc phản đối của bên có liên quan bằng văn bản, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp; hoặc

2) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng giải thể nếu không nhận được ý kiến từ chối của cơ quan thuế, đồng thời ra Thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp.

Theo nhận định của  Luật sư  dù tiến hành theo phương thức nào Quý Khách hàng cũng phải hoàn thành nghĩa vụ với Cơ quan Thuế mới được chấp thuận giải thể, tuy nhiên nhằm đảm bảo tiến độ thời gian cho Quý Khách hàng chúng tôi tiến hành thủ tục theo phương án nào cho thuận lợi nhất với tình hình hồ sơ pháp lý của quý vị! 
LUẬT BẮC VIỆT ( BVL LAWFIFM) 
"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"
------------------------------------------- 
Liên hệ với Luật sư : 
P: 0938188889 - 0913753918
M: ceo@bacvietluat.vn – lawyer.@bacvietluat.vn
W: www.sanduan.vn - www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.com.vn - www.bantinphapluat.com 


Bình luận

Chưa có bình luận cho bài viết này.

Gửi bình luận

Bạn cần Đăng nhập để viết bình luận bằng tài khoản cá nhân.

Bình luận bằng Facebook

Được thành lập bởi đội ngũ Luật sư thành đạt trong các môi trường lớn là các văn phòng luật sư trong nước và văn phòng luật sư nước ngoài tại Việt Nam.
Đ/c: Lô 23, Tổ 26, Ngõ 1, Nguyễn thị Định, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
Email: ceo@bacvietluat.vn
Hotline: 0938188889 - 0168.769.6666

Đăng ký nhận tin

Nhập email để là người đâu tiên nhận được những tin tức mới nhất từ Bắc Việt Luật. Chúng tôi cam kết bảo đảm quyền riêng tư cho email của bạn.

Hỗ trợ trực tuyến