/ / / /

Giấy phép nhập khẩu rượu 2018


Giấy phép nhập khẩu rượu 2018
I. Về điều kiện nhập khẩu rượu
Khi nhập khẩu rượu, công ty bạn phải thực hiện quy định tại Điều 20 Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/ 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu, cụ thể:
"1. Rượu nhập khẩu bao gồm rượu thành phẩm đóng chai, hộp, thùng… để tiêu thụ ngay và rượu dưới dạng bán thành phẩm và phụ liệu dùng để pha chế thành rượu thành phẩm tại Việt Nam.

4. Chỉ có doanh nghiệp có Giấy phép kinh doanh phân phối sản phẩm rượu mới được nhập khẩu trực tiếp rượu và phải chịu trách nhiệm về chất lượng, an toàn thực phẩm của rượu nhập khẩu. Doanh nghiệp nhập khẩu rượu bán thành phẩm và phụ liệu dùng để pha chế thành rượu thành phẩm chỉ được bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu.
6. Rượu nhập khẩu phải được đăng ký bản công bố hợp quy tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam trước khi nhập khẩu và phải được cấp "Thông báo kết quả xác nhận thực phẩm đạt yêu cầu nhập khẩu” đối với từng lô hàng theo các quy định hiện hành.
7. Rượu chỉ được nhập khẩu vào Việt Nam qua các cửa khẩu quốc tế. Ngoài các chứng từ xuất trình cho cơ quan hải quan khi làm thủ tục nhập khẩu theo quy định, thương nhân nhập khẩu phải xuất trình thêm Giấy chỉ định hoặc ủy quyền là phân phối, nhà nhập khẩu của chính hãng sản xuất, kinh doanh hoặc hợp đồng đại lý của hãng sản xuất, kinh doanh mặt hàng đó.”
Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh phân phối sản phẩm rượu: thực hiện theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương "Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu”, cụt thể:
"Doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh phân phối sản phẩm rượu lập 02 (hai) bộ hồ sơ, 01 (một) bộ gửi cơ quan có thẩm quyền cấp phép, 01 bộ lưu tại doanh nghiệp. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh phân phối sản phẩm rượu gồm:

1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh phân phối sản phẩm rượu theo Mẫu tại Phụ lục 27 kèm theo Thông tư này.

2. Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận mã số thuế.

3. Bản cam kết do doanh nghiệp tự lập, trong đó nêu rõ nội dung thương nhân bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật tại các cửa hàng kinh doanh và kho hàng của mình.

4. Báo cáo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm các nội dung:…”

II. Khi nhập khẩu rượu, bia:

Theo quy định tại Phụ lục 3 "Danh mục các sản phẩm/nhóm sản phẩm thực phẩm; hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương” ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 9/4/2014 "Hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm;…” thì mặt hàng rượu vang, bia nằm trong Danh mục này.
Do đó, khi nhập khẩu rượu vang, bia, bạn phải đăng ký kiểm tra an toàn thực phẩm với Bộ Công Thương. Trước khi nhập khẩu, đề nghị bạn đọc liên hệ trực tiếp với Bộ Công Thương (cơ quan quản lý chuyên ngành) để biết rõ điều kiện cũng như thủ tục bổ sung khi nhập khẩu mặt hàng này.

Hồ sơ hải quan nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Có các loại sau đây:
Phân Biệt Các Loại Giấy Phép Kinh Doanh Rượu Giấy phép phân phối rượu là giấy chứng nhận cho phép hoạt động mua sản phẩm rượu trực tiếp từ tổ chức, cá nhân sản xuất rượu, thương nhân nhập khẩu rượu trực tiếp từ thương nhân nước ngoài để bán cho các thương nhân bán buôn rượu. Giấy phép bán buôn rượu là giấy chứng nhận cho phép hoạt động mua sản phẩm rượu từ thương nhân phân phối rượu, tổ chức, cá nhân sản xuất rượu, để bán cho các thương nhân bán lẻ rượu. Giấy phép bán lẻ rượu là giấy chứng nhận cho phép hoạt động mua rượu từ thương nhân bán buôn sản phẩm rượu để bán trực tiếp cho người tiêu dùng.
*Căn Cứ Pháp Lý Để Xin Giấy Phép Bán Buôn Rượu
- Nghị định số 94/2012/NĐ-CP: Nghị định về phân phối, kinh doanh rượu.
- Thông tư số 60/2014/TT-BCT: Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về phân phối, kinh doanh rượu.​​​
* Hồ Sơ Đề Nghị Cấp Giấy Phép Bán Buôn Rượu
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (có đăng ký ngành nghề kinh doanh bán buôn đồ uống có cồn hoặc kinh doanh rượu).
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng hoặc hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh (sử dụng tối thiểu là 01 năm)​.
- Giấy phép PCCC/Biên bản kiểm tra an toàn PCCC​.
- Giấy cam kết bảo vệ môi trường​.
- Danh sách các đơn vị bán lẻ rượu đã hoặc sẽ thuộc hệ thống bán buôn rượu (tối thiểu 03 thương nhân bán lẻ sản phẩm rượu trở lên)​, gồm:
Giấy phép kinh doanh có ngành nghề kinh doanh bán buôn đồ uống có cồn hoặc kinh doanh rượu. Giấy phép bán lẻ rượu (nếu đã kinh doanh).
- Giấy giới thiệu hoặc hợp đồng mua bán rượu với đơn vị sản xuất/phân phối rượu (gồm giấy phép kinh doanh có ngành nghề
+ giấy phép phân phối/sản xuất rượu).
- Giấy chứng nhận công bố
+ hồ sơ công bố cho từng sản phẩm rượu​.
- Hồ sơ về phương tiện vận chuyển hoặc hợp đồng thuê xe vân tải (sử dụng tối thiểu là 01 năm, tối thiểu phải có 01 xe có tải trọng từ 500 kg trở lên)​.
- Giấy xác nhận của ngân hàng tối thiểu 300 triệu Việt Nam đồng trở lên​.
- Hồ sơ về kho hàng (nếu có thuê kho)​, gồm: Giấy chứng nhận quyền sử dụng hoặc hợp đồng thuê kho (sử dụng tối thiểu là 01 năm, tổng diện tích 50 m2 trở lên hoặc khối tích phải từ 150 m3 trở lên)​.
- Giấy phép PCCC/Biên bản kiểm tra an toàn PCCC. Giấy cam kết bảo vệ môi trường.
* Nguyên tắc xác định số lượng giấy phép kinh doanh rượu trên địa bàn
Theo Khoản 1, Điều 18, Chương 3 của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP về sản xuất, kinh doanh rượu thì: Số lượng Giấy phép kinh doanh phân phối, bán buôn, bán lẻ rượu được xác định trên nguyên tắc sau:
- Giấy phép phân phối rượu: không quá 01 giấy phép trên 400.000 dân (số dân trên cả nước)​.
- Giấy phép bán buôn rượu: không quá 01 giấy phép trên 100.000 dân (số dân trên địa bàn tỉnh).
- Giấy phép bán lẻ rượu: không quá 01 giấy phép trên 1.000 dân (số dân trên địa bàn một quận, huyện, thị xã);

Căn cứ Điều 20 Nghị định 94/2012/NĐ-CPstatus1 ngày 12/11/2012 của Chính phủ quy định về sản xuất, kinh doanh rượu quy định:

"Nhập khẩu rượu

1. Rượu nhập khẩu bao gồm rượu thành phẩm đóng chai, hộp, thùng... để tiêu thụ ngay và rượu dưới dạng bán thành phẩm và phụ liệu dùng để pha chế thành rượu thành phẩm tại Việt Nam.

2. Rượu nhập khẩu phải có chứng từ nhập khẩu hợp pháp theo quy định hiện hành và thực hiện quy định về dán tem rượu nhập khẩu theo quy định tại Điều 15 của Nghị định này.

3. Rượu nhập khẩu phải ghi nhãn hàng hóa theo quy định tại Điều 14 của Nghị định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

4. Chỉ có doanh nghiệp có Giấy phép kinh doanh phân phối sản phẩm rượu mới được nhập khẩu trực tiếp rượu và phải chịu trách nhiệm về chất lượng, an toàn thực phẩm của rượu nhập khẩu. Doanh nghiệp nhập khẩu rượu bán thành phẩm và phụ liệu dùng để pha chế thành rượu thành phẩm chỉ được bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu.

5. Doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp được phép nhập khẩu trực tiếp hoặc ủy thác nhập khẩu rượu bán thành phẩm và phụ liệu để pha chế thành rượu thành phẩm.

6. Rượu nhập khẩu phải được đăng ký bản công bố hợp quy tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam trước khi nhập khẩu và phải được cấp "Thông báo kết quả xác nhận thực phẩm đạt yêu cầu nhập khẩu” đối với từng lô hàng theo các quy định hiện hành.

7. Rượu chỉ được nhập khẩu vào Việt Nam qua các cửa khẩu quốc tế. Ngoài các chứng từ xuất trình cho cơ quan hải quan khi làm thủ tục nhập khẩu theo quy định, thương nhân nhập khẩu phải xuất trình thêm Giấy chỉ định hoặc ủy quyền là phân phối, nhà nhập khẩu của chính hãng sản xuất, kinh doanh hoặc hợp đồng đại lý của hãng sản xuất, kinh doanh mặt hàng đó.”

Hồ sơ xin giấy phép nhập khẩu này gồm;

  • Công văn đề nghị nhập khẩu và kinh doanh rượu nhập khẩu
  • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
  • Giấy chứng nhận đăng ký mã số kinh doanh xuất nhập khẩu
  • Phương án kinh doanh nhập khẩu rượu và tổ chức tiêu thụ rượu nhập khẩu của doanh nghiệp

Thứ hai bản phải làm Công bố tiêu chuẩn chất lượng cho mặt hàng rượu mà bạn định nhập tại Cục VSATTP.

Sau đó bạn phải đăng ký kiểm tra chất lượng nhà nước tại Viện KNVSATTP quốc gia. (Căn cứ vào điểm 10 điều 1 Quyết định 818/QĐ-BYT ngày 5/3/2007 của Bộ Y tế về việc ban hành danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm theo mã số HS thì mặt hàng đồ uống, rượu và giấm thuộc diện phải kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm theo qui định).Đến hải quan làm thủ tục nhập khẩu theo quy định.

Thuế nhập khẩu rượu

Theo Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập ban hành kèm theo Thông tư số 216/2009/TT-BTC ngày 12/11/2009 của Bộ Tài chính, có hiệu lực từ 01/01/2010, mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với rượu vodka là 55%.
Theo Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập ban hành kèm theo Thông tư số 184/2010/TT-BTC, ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính, có hiệu lực từ ngày 01/01/01/2011 (thay thế Thông tư số 216/2009/TT-BTC, mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với rượu vodka là 51%.
Biểu thuế hàng hóa trên website Hải quan là Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi được cập nhật theo Thông tư số 216/2009/TT-BTC ngày 12/11/2009.
Về thuế TTĐB: theo Luật Thuế TTĐB số 27/2008/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 14/11/ 2008, và các văn bản hướng dẫn Luật Thuế TTĐB rượu từ 20 độ trở lên:
– Thuế suất 45% (áp dụng Từ ngày 01/01/2010 đến hết ngày 31/12/2012)
– Thuế suất 50% (áp dụng từ ngày 01/01/2013)

Mọi thắc mắc hay vướng bận của bạn về vấn đề xin giấy phép nhập khẩu rượu cứ liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí. Với đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp và nhiệt tình mọi câu hỏi về vấn đề nhập khẩu sẽ được giải đáp hết, hãy dành thời gian cho việc quan trọng này và giải quyết sớm để không làm ảnh hưởng đến công việc bạn. 

 


 
LUẬT BẮC VIỆT ( BVL LAWFIFM) 
"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"
------------------------------------------- 
Liên hệ với Luật sư : 
P: 0938188889 - 0913753918
M: ceo@bacvietluat.vn – lawyer.@bacvietluat.vn
W: www.sanduan.vn - www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.com.vn - www.bantinphapluat.com 


Bình luận

Chưa có bình luận cho bài viết này.

Gửi bình luận

Bạn cần Đăng nhập để viết bình luận bằng tài khoản cá nhân.

Bình luận bằng Facebook

Được thành lập bởi đội ngũ Luật sư thành đạt trong các môi trường lớn là các văn phòng luật sư trong nước và văn phòng luật sư nước ngoài tại Việt Nam.
Đ/c: Lô 23, Tổ 26, Ngõ 1, Nguyễn thị Định, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
Email: ceo@bacvietluat.vn
Hotline: 0938188889 - 0168.769.6666

Đăng ký nhận tin

Nhập email để là người đâu tiên nhận được những tin tức mới nhất từ Bắc Việt Luật. Chúng tôi cam kết bảo đảm quyền riêng tư cho email của bạn.

Hỗ trợ trực tuyến