“Logo Bắc Việt Luật” được cấp độc quyền văn bằng bản quyền tác giả

Bản Quyền tác giả: “Bắc Việt Luật” Và mọi trường hợp sử dụng “nhái” có mang tên: “Bắc Việt”, “Luật Bắc Việt”, “Bắc Việt Luật”… cùng với nhãn hiệu tương tự gây nhầm lẫn..

Logo của Bắc Việt Luật cũng đã được cục bản quyền tác giả cấp văn bằng bảo hộ đối với tác phẩm Mỹ thuật ứng dụng.

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *